x

601 ...
  • dolnośląskie

O ekspertce

dr Anna Jankowska – pracownik naukowy w Katedrze do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). W latach 2016-2019 na stażu podoktorskim w Universitat Autonoma de Barcelona. Współzałożycielka i prezeska Fundacji Siódmy Zmysł. Audiodeskryptorka i tłumaczka audiowizualna. Ekspert ds. usług dostępnościowych.