x

665 ...
  • wielkopolskie

O ekspertce

Adiunkt  w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych i Diagnozy Psychologicznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Poznaniu.

Absolwentka psychologii i socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. W  2012 roku ukończyła kurs Podstaw Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Autorka i współautorka kilkunastu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu psychologii oraz wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. podczas stażu w Klinice Neurologii Wieku Rozwojowego Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, w Gabinecie Usług Psychologicznych w Centrum Medycyny Pracy „Zdrowie” w Poznaniu, a także w Ośrodku Diagnostycznym Aresztu Śledczego w Poznaniu.

W latach 2014-2018 roku zatrudniona w ośrodku psychofizjologii lotniczej Aero Poznań Human Lab, działającym przy ośrodku szkolenia lotniczego i centrum szkoleniowo-symulatorowym Cirrus Aircraft, gdzie prowadziłą badania naukowe z obszaru psychologii i psychofizologii lotniczej z zastosowaniem takich narzędzi jak Eyetracking, EEG, fNIR, GSR, HRV. Zajmowała się tam również prowadzeniem badań diagnostycznych i selekcyjnych pilotów, treningów psychofizjologicznych oraz współpracą z innymi jednostkami naukowo-badawczymi.

W Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu psychologii poznawczej i psychologii różnic indywidualnych oraz kontynuuje pracę naukowo-badawczą. Interesuje się problematyką przywiązania, kontroli poznawczej, psychofizjologii oraz teorii umysłu.

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Anna_Kamza_nowotnik