x

504 ...
  • zachodnio-pomorskie

O ekspertce

Specjalizuje się w zarządzaniu zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. Staram się łączyć teorie, którą posiadłam podczas pracy jako adiunkt na Uniwersytecie Szczecińskim z praktyką, poprzez zarządzanie prywatnymi przedsiębiorstwami. Przygotowałam wiele publikacji poświęconych tematyce zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnego biznesu, zarządzania i ekonomii społecznej.

Moje zainteresowania naukowe to polityka gospodarcza, polityka regionalna i lokalna, wdrażanie zrównoważonego rozwoju w skali lokalnej i regionalnej, rozwój obszarów wiejskich,ekonomiczne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, programowanie rozwoju jednostek terytorialnych poziomu regionalnego i lokalnego oraz zagospodarowanie przestrzenne w układach jednostek terytorialnych.