x

Anna Malinowska

Center for Social and Economic Research CASE

...
  • mazowieckie

O ekspertce

Dr Malinowska ukończyła z wyróżnieniem studia z zakresu finansów przedsiębiorstwa w Akademii Leona Koźmińskiego. Obroniła rozprawę doktorską poświęconą narzędziom niekonwencjonalnej polityki pieniężnej Systemu Rezerwy Federalnej i Europejskiego Banku Centralnego. Od 2016 roku specjalizuje się w badaniach empirycznych dotyczących rozwoju instytucjonalnego gospodarek regionu Europy Środkowej i Wschodniej; jest autorką i współautorką kilku międzynarodowych publikacji w tym zakresie. Od 2013 roku prelegentka wielu międzynarodowych i krajowych konferencji poświęconych tematyce współczesnych finansów.

Wystąpienia