x

Anna Maria Mydlarska

Europejskie Centrum Solidarności, Stowarzyszenie Filmowców Polskich

503 ...
  • pomorskie

O ekspertce

Scenarzystka, reżyser filmów dokumentalnych, w latach 80. tłumaczka w Biurze Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, wykładowca. Obecnie pracuje w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, kierowała zespołem tworzącym filmy na wystawę stałą, tworzy archiwum filmowe ECS.