x

dr Anna Mróz

Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

+48 ...
  • mazowieckie
  • zagranica

O ekspertce

Uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych w Instytucie Języka Polskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem wykładowcą na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego.

Moją pasją jest język i komunikacja. Interesują mnie jej poziomy, rejestry i specyficzne sytuacje komunikacyjne. Dopasowanie języka (np. dobór odpowiednich środków językowych) do sytuacji komunikacyjnej jest jednym z najważniejszych wyznaczników skutecznej komunikacji. Dlatego na swoje pole zainteresowań badawczych i dydaktycznych wybrałam języki specjalistyczne (prawa, mediów i gender).

Moją specjalizacją jest specyfika polskiego języka prawa, czego wyrazem są publikacje poświęcone tej tematyce. Jestem współzałożycielką i pierwszą prezeską KN „Lingua Iuris”  na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzę szkoleniainaria i web z poprawnej polszczyzny prawniczej skierowane do tłumaczy, prawników i innych osób pracujących na co dzień z językiem prawa. Uczę przyjaznej komunikacji oficjalnej i urzędowej.

W swej pracy naukowej zajmuję się również lingwistyką genederową i jej związkami z językiem prawa. Na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego prowadzę także kursy „Język w mediach” oraz „Warsztaty dziennikarskie”.

Nowym polem wyzwań naukowych i dydaktycznych jest założona przeze mnie „Akademia Wspierania Dwujęzyczności” w Berlinie. Prowadzę także warsztaty i seminaria dla młodzieży poświęcone problematyce relacji polsko-niemieckich.

 

Wystąpienia