x

Anna Niepytalska-Osiecka

IJP PAN

692 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Pracuje w Instytucie Języka Polskiego PAN, gdzie współtworzy Wielki słownik języka polskiego (www.wsjp.pl), rejestrujący współcześnie używane polskie słownictwo. Interesuje się współczesnym językiem polskim, jego środowiskowymi odmianami i nowymi zjawiskami w języku. Jest autorką książki „Socjolekt polskich alpinistów. Analiza leksykalno-semantyczna słownictwa” oraz współautorką pracy „Nowe spojrzenie na kryteria poprawności językowej” pod red. Andrzeja Markowskiego.

Inne publikacje

Anna Niepytalska, Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych – sprawozdanie z VII Forum Kultury Słowa, „Przegląd Humanistyczny, nr 1, 2009.

Anna Niepytalska, Funkcje słownictwa i frazeologii w gwarze środowiskowej wspinaczy skałkowych, „Poradnik Językowy”, nr 5, 2010.

Anna Niepytalska-Osiecka, Zapożyczenia wewnętrzne w socjolekcie polskich alpinistów [w:] Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka (system – teksty – norma – kodyfikacja), red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, B. Pędzich, Warszawa 2010.

Anna Niepytalska-Osiecka, O fejku, lajku i hejcie w polszczyźnie internetowej, „Język Polski”, z. 4, 2014.

Anna Niepytalska-Osiecka, English borrowings in the sociolect of Polish climbers, “Explorations: A Journal of Language and Literature”, vol. 2, 2014.