x

Anna Odrowaz-Coates

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

604 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Pedagogiki Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,  jest też socjologiem (UG 2002), specjalistą ds. public relations (Politechnika Gdańska 2002) i doktorem nauk politycznych (UG 2005). Prowadziła samodzielne badania naukowe we Włoszech (2002-2004), Wielkiej Brytanii (2004-2008) i Arabii Saudyjskiej (2010-2012). Jej główne zainteresowania badawcze dotyczą nierówności społecznych, kwestii płci kulturowej, oraz reprodukcji systemu społecznego.

odrowaz-coates.com

Wystąpienia