x

502 ...
  • pomorskie

O ekspertce

Dyplomowany architekt, absolwentka Politechniki Gdańskiej, z kilkunastoletnim doświadczeniem w projektowaniu i nadzorowaniu inwestycji architektonicznych. Równolegle z praktyką projektową, prowadzi działalność dydaktyczną i naukową na dwóch uczelniach trójmiejskich – Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej oraz na Kierunkach Architektury i Architektury Wnętrz Sopockiej Szkoły Wyższej.

Pośród jej głównych zainteresowań naukowych obok badań i ochrony dziedzictwa kulturowego architektury i urbanistyki okresu modernizmu znalazły się zagadnienia związane z przemysłową architekturą zespołu zabudowy portu gdyńskiego, któremu poświęciła swoją rozprawę doktorską.

W projektowaniu przyświeca jej maksyma, że „… w architekturze nie ma końca – jest tylko ciągła zmiana…”. Istotą jest więc trafne uchwycenie balansu pomiędzy chwilową potrzebą a nadrzędnym kontinuum. Niezależnie, obok głównej struktury, najważniejsze są dopracowane w szczególe detale.

www.annaorchowska.com

Wystąpienia