x

Anna Paulina Orłowska

Instytut Historii PAN

+48 ...
  • zagranica

O ekspertce

Jestem historyczką z międzynarodowym doświadczeniem specjalizującą się w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności, której głównym obszarem zainteresowania jest miasto, zarówno pod kątem historii gospodarczej (kupcy, jarmarki, handel, wytwóczość) jak i analizy przestrzeni (w tym ontologia przestrzeni miejskiej). Doktorat obroniony w Niemczech poświęciłam najstarszej zachowanej na terenie Polski księdze kupieckiej z terenu Hanzy, po doktoracie zajęłam się humanistyką cyfrową i projektami poświęconymi osadnictwu, opracowałam plan szesnastowiecznego Gniezna oraz ontologię osadnictwa i podziałów administracyjnych powiatu wałbrzyskiego. Moje badania nad jarmarkami w Wielkopolsce sfinansowane zostały przez Unię Europejską w ramach programu Maria Sklodowska-Curie Actions.