x

Anna Perkowska-Klejman

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

692 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Pedagog, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Pedagogiki Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jest doktorem nauk humanistycznych (UW 2009). Prowadzi samodzielne badania naukowe z zakresu relacji interpersonalnych w szkole oraz refleksyjności dostrzegając w tej kategorii największy potencjał edukacyjny człowieka. Prowadzi zajęcia z zakresu: problemów społecznych, kultury szkoły, metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, pedagogiki opiekuńczej, pedagogiki społecznej, edukacji refleksyjnej. Pracowała jako pedagog szkolny.