x

Anna Perkowska-Klejman

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

...
  • mazowieckie

O ekspertce

Pedagog, profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Pedagogiki Społecznej APS. Jest doktorem habilitowanym w dziedzinie nauk społecznych (2020). Prowadzi samodzielne badania naukowe z zakresu relacji interpersonalnych w szkole oraz refleksyjności dostrzegając w tej kategorii największy potencjał edukacyjny człowieka. Prowadzi zajęcia z zakresu: problemów społecznych, kultury szkoły, metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, pedagogiki opiekuńczej, pedagogiki społecznej, edukacji refleksyjnej. Pracowała jako pedagog szkolny.