x

531 ...
  • małopolskie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Jestem związana z ruchem prozwierzecym od 6 lat, a od 4 pracuję pełnoetatowo na rzecz zwierząt w Otwartych Klatkach. W swojej pracy zajmuję się przede wszystkim zarządzaniem aktywistami (są to zarówno pracownicy jak i wolontariusze). Pod opieką moją i mojego zespołu znajduje się 14 grup lokalnych znajdujących się w całym kraju. Jestem odpowiedzialna także za budowanie kultury organizacyjnej i wdrażania jej na wszystkich poziomach. Odpowiadam także za procesy rekrutacyjne w Polsce i innych krajach w jakich działają Otwarte Klatki i Anima International w której skład wchodzą Otwarte Klatki. Staram się rozwijać także ruch aktywistyczny w tych krajach Anima International poprzez współprace z lokalnymi liderami (UK, Norwegia, Dania, Francja, Estonia, Litwa, Rosja, Białoruś, Ukraina) ze szczególnym naciskiem na Eurpę Wschodnią, głównie Rosję, Białoruś, oraz Ukrainę. Moje główne obszary specjalizacji to:

– zarządzanie ludźmi

– budowa kultury organizacyjnej

– budowanie i rozwijanie zespołów

– budowanie, rozwijanie i zarządzanie ruchami organizacjami i ruchami oddolnymi i aktywistycznymi

– Europa Wchodnia z perspketywy aktywistycznej

– rekrutacje i tworzenie procesu rekrutacyjnego od zera

– szkolenia, coaching i tworzenie struktur i narzędzi umożliwiających rozwój i samorozwój

Wystąpienia