x

728 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Ma ponad 12-letnie doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu strategii komunikacyjnych marek na rynkach europejskich. Była odpowiedzialna m.in. za komunikację, PR oraz social media wszystkich marek AmRestu (KFC, Burger King, Pizza Hut) na 7 rynkach, w tym w USA i Rosji. Jest ekspertką zarządzania kryzysowego. Przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu PR, e-PR oraz social media dla członków zarządów firm i kadry menedżerskiej, publikuje artykuły w prasie branżowej.