x

226 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Związana z Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” w Warszawie, obecnie Dyrektor ds. Strategii i Programów, Pełnomocnik Zarządu i członek zespołów projektowych; od 1999 r. Prezes Zarządu spółki z o.o. „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Doświadczenie w badaniu zagadnień dotyczących rozwoju przedsiębiorczości (zarówno jako współautorka raportów z badań, trener w trakcie szkoleń i warsztatów, jak i kierownik projektów) m.in. w zakresie: społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu; rzecznictwa interesów i procesów legislacyjnych; przeciwdziałania korupcji, rozwoju organizacji pozarządowych i stowarzyszeń przedsiębiorców oraz budowania demokracji; działalności małych i średnich przedsiębiorstw w aspekcie: rozwoju innowacji i nowoczesnych technologii, komercjalizacji wyników badań naukowych, ochrony własności intelektualnej i in.; opracowywanie rekomendacji i analiz polityki gospodarczej dotyczących rozwoju MSP; zarządzanie organizacją; wdrażanie nowych projektów; organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów i konferencji; kierowanie zespołami ludzkimi, rekrutacja, motywowanie, kształcenie. Absolwentka Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.