x

691 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Duże doświadczenie zawodowo—osobiste, posiadana wiedza (prawa osób z niesprawnością, aktywizacja społeczno-zawodowa, animacja lokalnych społeczności, w tym osób starszych), nie tylko z zakresu mediacji, umiejętności i cechy mediatorki (m.in. pokora i szacunek – wobec życia, siebie i innych ludzi, wobec ludzkich spraw, wysokie kompetencje komunikacji interpersonalnej, zdolność panowania nad swoimi emocjami czy zdolność bycia bezstronną, umiejętność komunikacji z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności ). Jestem ekspertką w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niesprawnościami. W latach 2012-2016 wiceprzewodnicząca Społecznej Rady ds. osób Niepełnosprawnych w Warszawie. 2002-2020 – Współpraca w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej kobiet oraz osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności m.in. z organizacjami pozarządowymi: • Fundacja Aktywizacja (dawnej Fundacja Pomocy Matematykom I Informatykom Niesprawnym Ruchowo) – 2004-2015 • Stowarzyszeniem Inicjatyw Kobiecych (współzałożycielka, prezeska Zarządu od 2012 roku). • Spółdzielnia Socjalna Wola od 2015- współzałożycielka • Fundacją TUS, Fundacją “Nadzieja”, “Centrum Dzwoni” (2008-2014) • Amnesty International (2002-2008) • Federacją MAZOWIA, WRZOS ( 2015-2019) • Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej od 2019 (jako doradczyni obywatelska)