x

604 ...
  • pomorskie

O ekspertce

Trenerka równościowa, aktywistka praw człowieka, animatorka kultury, koordynatorka projektów kulturalno-społecznych. Wyspecjalizowana w warsztatach antydyskryminacyjnych wrażliwości genderowej oraz antydyskryminacyjnych w metodologii Anti-Bias. Facylitatorka pracująca metodą doceniającą (Appreciative Inquiry). Absolwentka Wiedzy o kulturze (Uniwersytet Gdański), Queer Studies (Kampania Przeciw Homofobii), Wielokulturowej Europy (Uniwersytet Adama Mickiewicza / British Council), Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego w Krakowie (Stowarzyszenie Willa Decjusza), Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji – poziom zaawansowany, w Warszawie (Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej ). Uczestniczka Akademii Trening WenDo. Członkini Kampanii Przeciw Homofobii, Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA). Zrealizowała kilkaset godzin szkoleń równościowych m.in. dla Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, spółki PL.2012 (organizatorów Mistrzostw Euro 2012 w Polsce), Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, British Council, Urzędu Miejskiego w Gdyni, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku…. Więcej informacji: www.warsztatyrownosciowe.pl