x

601 ...
  • mazowieckie

Profile ekspertki:

O ekspertce

 

Rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie. Absolwentka m.in. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach, pedagog ze specjalnością pedagogika resocjalizacyjna i oligofrenopedagogika. Od 2004 do 2014 r. była wychowawcą w areszcie śledczym. Od 2014 r. specjalista w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Warszawie.

Koordynatorka, realizowanych przez Służbę Więzienną i Policję programów edukacyjno-profilaktycznych „Więzienie – stracony czas” dla młodzieży gimnazjalnej i „Pomyśl… i nie bierz ze mnie przykładu” dla kierowców oraz nowatorskich projektów resocjalizacyjnych, takich jak: „Sztuka na zamku”, „Książki w pudle”, „Centrum Rehabilitacji Zwierząt gospodarskich oraz domowych” dla skazanych. Członkini Rady ds. Kobiet Służby Więziennej oraz członkini Rady Programowej Ogólnopolskich Konferencji Naukowych Kobiet Służby Więziennej. Autorka artykułów w portalu internetowym Służby Więziennej i miesięczniku „Forum Penitencjarnym”.

Wystąpienia