x

Barbara Konat

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

004 ...
  • mazowieckie
  • wielkopolskie

O ekspertce

Jestem językoznawczynią i filozofką. Badam to, w jaki sposób ludzie używają języka w naturalnej komunikacji. W Argument Technology Lab w University of Dundee zajmowałam się analizą argumentów w dialogu, automatycznym wydobywaniem argumentów z języka naturalnego oraz pragmatyką obliczeniową. W badaniach grupy Arg-Tech odpowiedzi na następujące pytania: W jaki sposób to kto, i do kogo mówi wpływa na kształt używanych argumentów? Jaki wpływ na to ma temat rozmowy? Czy komputer może „rozumieć” argumenty i samodzielnie wyszukiwać uzasadnienia? W szczególności analizujemy obecnie argumenty padające podczas interakcji przedstawicieli władzy z obywatelami. Badania obejmują głównie język angielski, ale planowane jest ich rozszerzenie na język polski. Współpracujemy też z lokalnymi start-upami, przenosząc najnowsze technologie automatycznej analizy języka na zastosowania komercyjne.