x

+48 ...
  • mazowieckie
  • śląskie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Współzałożycielka i Prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu. Prawnik, ekspertka w zakresie praw człowieka i biznesu, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR). Łączy doświadczenie z pracy w administracji publicznej (Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Zagranicznych), z doświadczeniem w pracy w sektorze organizacji pozarządowych i dla biznesu, zarówno w Polsce jak i Anglii. Autorka publikacji z zakresu praw człowieka, CSR oraz praw człowieka w biznesie w języku polskim i angielskim. Szczególnie interesuje ją problematyka systemowego podejścia administracji publicznej do implementacji Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka oraz wdrażanie w/w Wytycznych przez przedsiębiorstwa. Jej ekspertyzę w tym zakresie docenił m.in. Parlement Europejski (PE) zapraszając kilkakrotnie do udziału i wystąpień eksperckich w posiedzeniach Podkomisji ds. Praw Człowieka (DROI) PE; a także Komisja Europejska dla której konsultowała Wytyczne w zakresie praw człowieka i biznesu dla sektora Agencji Rekrutacyjnych i Pośrednictwa Pracy. Od 2014 r. Członkini międzyresortowego Zespołu ds. CSR przy Ministrze Gospodarki, oraz jego Grup Roboczych: ds. wdrażania standardów CSR, ds. monitorowania trendów CSR (w tym konsultacje dot. wdrażania dyrektywy dot. raportowania danych niefinansowych) oraz ds. edukacji i upowszechniania CSR. Wcześniej, w latach 2012-2013 członkini międzyresortowego Zespołu ds. CSR przy Prezesie Rady Ministrów oraz jego Grup Roboczych ds. Promocji CSR oraz ds. Edukacji w zakresie CSR. Wymieniona w rankingu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „50 Kobiet Polskiego CSR 2013”. Ukończyła studia magisterskie w zakresie Prawa (UAM), Europeistyki (UAM), studia podyplomowe LL.M. z zakresu Praw Człowieka i Własności Intelektualnej (Raoul Wallenberg Institute, SE, i World Intellectual Property Organization Worldwide Academy; WIPO WA Fellow). Posiada status Associate Fellow of Higher Education Academy, należy do sieci Columbia Teaching Business and Human Rights Forum oraz uzyskała certyfikat audytora wewnętrznego standardu SA8000. Członkini Vital Voices Poland Leadership & Mentoring Network i International Law Association. Współpracuje jako ekspert ds. praw człowieka z UN Global Compact Polska. Członkini Rady Programowej Amnesty International Polska.

Wystąpienia