x

667 ...
  • łódzkie

O ekspertce

Doktorantka w Katedrze Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ, mgr stosunków międzynarodowych o specjalizacji orientalnej, socjolożka o specjalizacji gender studies.

Zajmuje się szeroko pojętym, współczesnym światem islamu, w szczególności kwestiami kobiecymi, feminizmem muzułmańskim, islamem progresywnym, muzułmanami w ponowoczesności oraz historią i specyfiką społeczeństw muzułmańskich w Afryce Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Senegalu, Mali i Nigerii.

 

Współtwórczyni wielu wydarzeń o charakterze międzykulturowym. Współpracuje z Oddziałem Kultur i Tradycji i Wyznaniowych Muzeum Miasta Łodzi, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana i wieloma innymi podmiotami popularyzującymi naukę. Wykładowczyni w uniwersytetach trzeciego wieku oraz uniwersytetach dziecięcych.