x

728 ...
  • łódzkie

O ekspertce

Specjalizuję się w zarządzaniu sprzedażą. Buduję i szkolę zespoły handlowe w taki sposób, iż realizują zakładane cele. Rozwijam i zarządzam sieciami sklepów własnych i sieciami zewnętrznymi. Znajduję alternatywne kanały dystrybucji, wprowadzam nowe marki na rynek krajowy i rynki zagraniczne (B2B, B2C), tworzę politykę asortymentowo- cenową. Opracowuję strategie rozwoju przedsiębiorstw, restrukturyzuję piony handlowe, zajmuję się działaniami operacyjnymi i wspierającymi sprzedaż. Jestem Coachem i Trenerką.