x

662 ...
  • śląskie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Dagmara Modrzejewska jest mentorem i coachem w takich projektach, inicjatywach i fundacjach jak: 1) Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z Warszawy – eksperckie wsparcie Projektu Innowatorium w ramach Tygodnia przedsiębiorczości, prowadzenie w warsztatowym ujęciu zajęć z licealistami – od 06.2016. 2) DAXON IT NEWS. ITILove, ICT dźwignią rozwoju biznesu – inicjator, realizator i organizator platformy do wymiany i dzielenia się wiedzą w zakresie kierunków rozwoju w: IT, ICT i zarządzaniu, nawiązywania współpracy pomiędzy biznesem a nauką, szczególnie w obszarze badań i rozwoju, promowanie współpracy pracowników naukowych z przedstawicielami świata biznesu przy realizacji projektów innowacyjnych i badawczych, organizator i prelegent cyklicznego eventu pt: Konferencja naukowo-biznesowa DAXON IT NEWS. ITILove – ICT dźwignią rozwoju biznesu – od 09.2016. 3) Fundacja TEANO z Żor – ekspert w obszarach IT, PR, HR oraz ISO, audytów – od 09.2016. 4) członek Porozumienia Społeczeństwo i Nauka (SPiN), którego celem jest rozwój społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice, innowacji – od 03.2017. 5) inicjator i realizator Festiwal Nauki i Techniki, który co roku odbywa się w Żorach pod patronatem Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Kuratorium Oświaty – od 03.2017. 6) członek projektu innowacyjnego: „On-line. Inkubator dla młodych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu „Akcja Inkubacja” – IV osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – od 10.2017. 7) Katowicka Sieć Mentorów Startupowych – ekspercie wsparcie w zakresie działania systemów zarządzania w firmach startupowych, w szczególności tego jak funkcjonuje firma w obszarach: IT, PR, HR oraz audytów – od 12.2017.