x

Danuta Wawrowska

Stowarzyszenie Kobiecy Słupsk

602 ...
  • pomorskie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, właścicielka Kancelarii Prawniczej. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie zawodowe aktywnie przeciwstawia się wszelkim przejawom dyskryminacji oraz podejmuje działania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn, a także działania na rzecz zwiększenia aktywności kobiet i ich udziału w życiu publicznym nie tylko na szczeblu lokalnym. Orędowniczka poprawy skuteczności ściągalności alimentów, propagatorka zmian przepisów prawa ułatwiających egzekucję alimentów i w tym zakresie doradca Stowarzyszenia „Dla Naszych Dzieci”.
Prezeska i współzałożycielka Stowarzyszenia „Kobiecy Słupsk”, którego głównym celem jest wyzwolenie aktywności kobiet w regionie .Inicjatorka i organizatorka I Słupskiego Kongresu Kobiet pod hasłem „ Uwalniamy energię Kobiet” w marcu 2015 roku. Feministka, członkini Stowarzyszenia Kongres Kobiet w Warszawie, pełnomocniczka Regionalna Kongresu Kobiet w Słupsku.
Lobbuje na rzecz przyjęcia Europejskiej Karty Praw Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym przez samorządy powiatu słupskiego.

Wystąpienia