x

+48 ...
  • zachodnio-pomorskie

O ekspertce

Skończyłam studia magisterskie w dziedzinie Health Economics Policy and Law (Prawo, polityka i ekonomika zdrowia) na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie. W tej chwili specjalizuję się w badaniach nda starzeniem się społeczeństw europejskich i konsekwencjami ekonomicznymi, społecznymi i zdrowotnymi tego procesu. Moim głównym celem jest prowadzenie badań i rozposzechnianie wiedzy z zakresu ekonomiki zdrowia, w tym przywiązywanie większej wagi do multidyscyplinarnego podejścia do polityki społecznej i korzystania z krajowego i zagranicznego dorobku naukowego., Uważam, że mamy wiele do nadrobienia w prowadzeniu konstruktywnej debaty włączającej specjalistów z różnych dziedzin świata nauki, pacjentów, polityków i korporacje.