x

728 ...
  • mazowieckie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Dziedziny zainteresowań:

-gender studies

-filozofia feministyczna

-polityka gender

-działania antydyskryminacyjne

-opresja kobiety na polu prywatnym

-historia feminizmu i ruchów kobiecych

-teoria queer

-seksualność

 

Wystąpienia