x

Dominika Topa-Bryniarska

Uniwersytet Śląski

887 ...
  • śląskie

O ekspertce

Adiunkt w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego. Moje główne zainteresowania badawcze to: pragmatyka, teoria argumentacji, retoryka, język mediów. W monografii “L’univers discursif dans l’éditorial: l’étude des structures ontologiques et axiologiques” (2014) poruszałam kwestie struktur ontologicznych i aksjologicznych w edytorialu w oparciu o koncepcję ram doświadczeniowych E. Goffmana i kognitywną teorię metafory. Ponadto piszę recenzje filmowe (którymi zajmuje sie obecnie też naukowo) i tłumaczę z fr-pl-fr. Mówię po francusku (pełna biegłość zawodowa), hiszpańsku i angielsku (poziom zaawansowany) oraz na poziomie komunikatywnym po niemiecku (na razie)