x

Dominika Topa-Bryniarska

Uniwersytet Śląski

887 ...
  • śląskie

O ekspertce

Adiunkt w Instytucie Językoznawstwa w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Moje główne zainteresowania badawcze są ściśle związane z językiem w użyciu, obejmując semantykę i pragmatykę dyskursu, teorię argumentacji, retorykę i perswazję oraz język mediów. W monografii “L’univers discursif dans l’éditorial: l’étude des structures ontologiques et axiologiques” (2014) poruszałam kwestie struktur ontologicznych i aksjologicznych w edytorialu w oparciu o koncepcję ram doświadczeniowych E. Goffmana i kognitywną teorię metafory. Ponadto zajmuję się obecnie naukowo recenzjami filmowymi pod kątem ich perswazyjnych struktur i przynależności gatunkowej i tłumaczę z fr-pl-fr. Mówię po francusku (pełna biegłość zawodowa), po hiszpańsku (DELE Superior) i angielsku (CPE). Od 4 lat prowadzę też bloga „Językownia” na temat nauki języków obcych. Ukończyłam także Akademię Dyplomacji oraz Podyplomowe Studia Dziennikarskie UŚ.