x

608 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Jestem doktorem nauk o Ziemi w zakresie geografii ekonomicznej. Ukończyłam geografię i gospodarkę przestrzenną na Uniwersytecie Warszawskim. Moje badania koncentrują się wokół szeroko pojętego rozwoju regionalnego i lokalnego oraz studiów miejskich, a także geografii handlu i zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym. Badam np. to, w jaki sposób centra handlowe zmieniają przestrzeń miejską i jak władze lokalne mogą wpływać na te procesy. Istotnym elementem mojej pracy jest także upowszechnianie wyników badań naukowych z zakresu rozwoju lokalnego i regionalnego wśród praktyków tzn. pracowników administracji rządowej i samorządowej.