x

502 ...
  • mazowieckie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Współzałożycielka, członkini zarządu i dyrektor finansowa Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego. Socjolożka, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych oraz Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW. Ukończyła Podyplomowe Studia „Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa” oraz Podyplomowe Studia Menadżersko-Finansowe SGH. W latach 2002-2006 współprowadziła projekty badawcze i koordynowała programy szkoleniowe i wydawnicze w Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Prowadziła monitoring i ewaluacje lokalnych organizacji pozarządowych oraz ROSzEFS. W 2004-2008 wykładała socjologię na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i prowadziła zajęcia w Instytucie Socjologii UW. Interesuje się ekonomią kultury, polityką społeczną, sztuką ulicy, grafiką.
W „Krytyce Politycznej” zarządza finansami i sprawami administracyjnymi, odpowiada za działalność wydawniczą i projekty społeczne. Współprowadziła REDakcję – Świetlicę Krytyki Politycznej w Warszawie oraz współtworzyła projekt powstania Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat.