x

004 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Jestem doktorką nauk politycznych Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji. Pracuję w Instytucie Polityki Społecznej, gdzie realizuję projekt pt. „Polityka rodzinna w Polsce i w Europie: modele instytucjonalne, uwarunkowania. Analiza konfiguracyjna typu fuzzy-sets”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Wcześniej pracowałam na Uniwersytecie Syddansk w Danii i w Bremen International School of Social Sciences w Niemczech. Ukończyłam program magisterski nauk politycznych na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie, oraz programy magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Dalarna (Falun, Szwecja). Jestem autorką wielu artykułów naukowych, w tym dla European Journal of Social Security, Journal of European Social Policy, Social Politics czy Cahiers du Genre. Moje zainteresowania naukowe skupiają się również wokół takich zagadnień, jak transformacja polityki społecznej w krajach postkomunistycznych, teorie zmiany instytucjonalnej, administracja publiczna i public management, gender studies, jak również kwestie związane z procesem szeroko pojętej europeizacji.