x

508 ...
  • dolnośląskie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Z wykształcenia jestem socjologiem i mediatorem. Od lat zajmuję się zarzązaniem konfliktem, które wprowadzam w naszą przestrzeń społeczną w oparciu o holenderskie programy i doświadczenia. Szczególny nacisk kładziemy na szkoły, w tym na zmianę postaw kadry pedagogicznej, z zamkniętej, ocennej na otwartą i zorientowaną na ucznia jako podmiot, a nie przedmiot działań. Zarządzanie kofliktem wpisuje sie w podstawę programową na wszystkich poziomach nauczania, jest jednak kompleksowym programem, a nie luźnym zbiorem lekcji. Działam również w społeczności lokalnej, powołałam do życia 3 osiedlowe rady seniorów, które stanowią przyczynek do jakoświowej zmiany relacji społecznych i aktywizacji społecznej na poziomie osiedli w dużym mieście. Dzięki doświadczeniu pracy z seniorami jestem zwolenniczką i gorącą orędowniczką projektowania uniwersalnego, związanego z przestrzenią architektoniczną. Kierunek moich działań wyznacza współcznnik humanistyczny a najwazniejsze są relacje, stanowiące wektor w dwie strony od i do. Na tym buduję swoje doświadczenie.