x

dr Elżbieta Klimek-Dominiak

Center for Gender Studies- University of Wroclaw, Instytut Filologii Angielskiej

71 ...
  • dolnośląskie

O ekspertce

dr nauk humanistycznych, adiunkt w IFA, w Zakładzie Literatury i Kultury Amerykańskiej, kierowniczka Center for Gender Studies- University of Wroclaw, koordynatorka cyklu wykładów \”Gender Matters in FIlm and Culture\”/ \”Wymiary Gender w Literaturze i Kulturze\”, administratorka FB ww. Pracowni, autorka tekstów nt. literackiej i filmowej reprezentacji przemocy ze względu na płeć (zwł. wobec dzieci i kobiet w rodzinie), mniejszości etnicznych, polskich, literatury auto/biograficznej, wspomnieniowej, filmów i projektów multimedialnych, miejskich nt. polskich opozycjonistek lat 70., 80., stypendystka Fulbright Program (Northern Illinois University), J.F.Kennedy Institute for North American Studies (Free Univerity, Berlin), współpraca z Center for Gender, Sexuality and Women\’s Studies, York Uniwersity, Toronto (\”Collaboration with Gender Studies in Poland\”), członkini Rady Programowej Dolnośląskiego Kongresu Kobiet. Publicystyka np. \”Właściwie to wiele zadzięczmy feministkom\”- po pokazie filmu \”Solidarnośc według kobiet\” we Wrocławiu (Uniwersytet Wrocławski) http://codziennikfeministyczny.pl/wlasciwie-duzo-zawdzieczamy-feminist/ 17.03.2015 \”Marta Frej i Okulary Równości: Sukces Marty Frej polega na tym, że jej się Okulary Równości należały!\” http://www.dolnoslaskikongreskobiet.pl/ http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=httpwww.dolnoslaskikongreskobiet.plplikifrej.pdf&ei=rDdoVaf_GYGGywPkyIHgCw&usg=AFQjCNHyYp_4MxBnO6PP1h1bVU5SlLOB3g&sig2=GrR_PSG2rb3iJ72sl2UnnA&bvm=bv.93990622,d.bGQ \”I Dolnośląski Kongres Kobiet eksplodował energią\” https://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/news/show/i_dolnoslaski_kongres_kobiet_eksplodowal_energia