x

510 ...
  • śląskie

O ekspertce

Jestem specjalistą w zakresie technologii wody i ścieków. Interesują mnie zagadnienia związane z nowymi technologiami w oczyszczaniu wody do spożycia oraz basenowej, a także odzysk wody ze ścieków. W roku 2019 uzyskałam tytuł doktora nauk inżynieryjno-technicznych, specjalizując się w zakresie inżynierii środowiska. Popularyzuję wiedzę na temat procesów oczyszczania wody i ścieków, funkcjonowania obiektów basenowych oraz bezpiecznego korzystania z pływalni. Tworzę i prowadzę wydarzenia w ramach Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej oraz Śląskiego Festiwalu Nauki. Od roku 2020 współpracuję z Bajką Pana Kleksa.