x

Elżbieta Stasiak

Stasiak Medical Team

693 ...
 • lubelskie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Jestem pielęgniarką, doktorem nauk medycznych, nauczycielem akademickim i przedsiębiorcą.

Zapraszam:

 • na moją stronę https://elzbietastasiak.eu
 • profil na LinkedIn https://www.linkedin.com/in/elzbietastasiak/ oraz
 • kontakt poprzez pocztę email: kontakt@elzbietastasiak.eu

 

Pielęgniarka

Pierwsze doświadczenia w pielęgniarstwie zdobywałam od 1982 roku. Od 2000 roku skupiam się na długoterminowej pielęgniarskiej opiece domowej.

Jestem dyplomowaną Pielęgniarką Specjalistą w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.

Przedsiębiorca i ekspert

Na bazie swoich doświadczeń i wiedzy stworzyłam zespół, który zajmuje się wsparciem osób wymagających długoterminowej opieki pielęgniarskiej oraz ich rodzin. Jestem Prezesem Stasiak Medical Team i członkiem Zarządu Krajowego Związku Podmiotów Leczniczych.

Od 2013 roku jestem członkiem Zespołu do spraw opracowania programu szkolenia specjalizacyjnego oraz programu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Od 2014 również członkiem Zespołu Roboczego Przy Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych do spraw opracowania standardów opieki długoterminowej.

Naukowiec i dydaktyk

Od 2004 roku wykładam na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w Katedrze Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej.

Stopień naukowy doktora nauk medycznych Akademii Medycznej w Lublinie otrzymałam w 2007 roku po obronie rozprawy doktorskiej Jakość życia pacjenta objętego opieką domową długoterminową.

W 2004 roku opracowałam program szczegółowy do specjalizacji dla pielęgniarek w dziedzinie Opieki Długoterminowej. Wielokrotnie pełniłam rolę kierownika merytorycznego tej specjalizacji.

Wolontariusz

Wiele lat temu stworzyłam Fundację ZOFIA, której celem jest działanie na rzecz profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia, edukacji oraz pomocy społeczno-środowiskowej, wzmocnienia i poprawienia jakości życia osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, nieuleczalnie chorych i marginalizowanych społecznie. Fundacja posiada dziś status organizacji pożytku publicznego, a ja nadal chętnie poświęcam swój czas w ramach wolontariatu.

Udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych

 1. V Międzynarodowa Konferencja „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie” (Warszawa, 1998)
 2. International Scientific Conference „Hygienic and environmental health determinants”. (Nałęczów, 2004)
 3. VII Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej, I Międzynarodowe Sympozjum Rehabilitacji w Opiece Długoterminowej, I Ogólnopolskie Symposjum Profilaktyki, Edukacji i Leczenia Ran Przewlekłych. (Toruń, 2004)
 4. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Epidemiologia chorób niezakaźnych w Polsce – ich następstwa zdrowotne i społeczne. Problemy definiowania niepełnosprawności. (Puławy, 2004)
 5. Opatrunki specjalistyczne w opiece długoterminowej (3M Poland, 2005)
 6. Ogólnopolska Konferencja „Samodzielność w pielęgniarstwie” (Nowosądecka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, 2005)
 7. International Nałęczów Scientific Symposium „Environmental sources of health hazards” (Nałęczów, 2006)
 8. Second Polish Scientific Conference : Problems of diagnostics, rehabilitation and disabled child’s development (Lublin, 2006)
 9. Konferencja Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego „ Nowoczesne Pielęgniarstwo Ukształtowane Przez Historię”(Lublin, 2007)
 10. Zaopatrzenie ortopedyczne i środki pomocnicze (Antar, 2007)
 11. II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych” (Kazimierz Dolny, 2007)
 12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. „Środowisko człowieka a jego zdrowie” (Kielce, 2007)
 13. XII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Uzależnienia a rodzina”. (Nałęczów, 2008)
 14. Konferencja Szkoleniowa „Problemy alkoholowe i przemoc w rodzinie- współpraca interdyscyplinarna” (Lublin, 2008)
 15. IV Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych” (Krasiczyn, 2009)
 16. 13 ročník medzinárodnej konferencie (Stará Lesná, 2010)
 17. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nierówności w zdrowiu w miastach i na terenach wiejskich” (Łodź, 2010)
 18. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zdrowie człowieka w teorii i praktyce” (Lublin, 2011)
 19. Konferencja Naukowa “XVI Lubelskie Spotkania Naukowe” (Lublin, 2012)
 20. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zmiany w opiece długoterminowej- implikacje praktyczne dla pacjentów i świadczeniodawców” (Warszawa, 2014)
 21. Konferencja w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej „Pomoc Osobom Niesamodzielnym” (Warszawa, 2014)
 22. 3 Ogólnopolski kongres starzenia się  (Sopot, 2015)
 23. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Niepełnosprawność i starość w wymiarze poznawania, przeżywania i percepcji społecznej (Supraśl k/Białegostoku, 2015)
 24. Debata Ekspercka „Opieka długoterminowa zmiany systemowe w Polsce” (Warszawa, 2017)
 25. I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki długoterminowej Domowej na Lubelszczyźnie dla Pielęgniarek”. (Chełm, 2017)
 26. V Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (Lublin, 2017)
 27. II Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa Opieki Długoterminowej na Lubelszczyźnie (Chełm 2018)
 28. IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Katowice 2019)

Wystąpienia