x

792 ...
  • wielkopolskie

O ekspertce

studiowała filozofię i zarządzanie kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 2014 roku związana z Fundacją Ad Arte w Poznaniu, w której jest odpowiedzialna za koordynację projektów i współpracę międzynarodową. Zrealizowała kilkanaście interdycysplinarnych projektów w obszarze kultury audiowizualnej, działań edukacyjnych oraz projektów promujących polskie kino za granicą. Od 2015 roku jest programmerką i koordynatorką programu Short Waves Festival – międzynarodowego festiwalu filmów krótkometrażowych. Od 2019 roku – dyrektora festiwalu, jurorka festiwali filmowych w Polsce i zagranicą. Interesuje się polityką kulturalną i trzecim sektorem, w 2018 roku objęła funkcję przewodniczącej Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kultury Urzędu Miasta Poznania.