x

...
  • kujawsko-pomorskie

O ekspertce

Dr specjalista fizjoterapii, autorka 10 książek, ponad 250 artykułów i rozdziałów w monografiach. Pracuje w Klinice Rehabilitacji 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy, Katedrze Fizjoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy oraz Laboratorium Neurokognitywnym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest także związana z międzynarodową grupą badawczą InteRDoCTor.
Praktykę kliniczną i badania naukowe poświęca przede wszystkim neurorehabilitacji dzieci i dorosłych (w tym po ciężkich uszkodzeniach mózgu, rdzenia kręgowego i innych), wykorzystaniu w rehabilitacji nowoczesnych technologii (robotów rehabilitacyjnych, interfejsów mózg-komputer, rzeczywistości wirtualnej) oraz terapii eklektycznej/mieszanej łączącej różne metody, techniki i narzędzia. Recenzent wniosków grantowych.
Recenzent artykułów i rozdziałów dla ponad 40 polskich i zagranicznych czasopism naukowych. Aktywność tą uzupełnia prowadzeniem własnej działalności gospodarczej o profilu fizjoterapia i edukacja oraz działalnością charytatywną (Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim).

Przykłady wywiadów i wystąpień publicznych:

 1. Nie tylko dla kobiet. Gazeta Wyborcza w Bydgoszczy, 23-24 października 2010r.

 2. Fizjoterapia wreszcie przystępna zarówno dla studenta, jak i laika. Gazeta Wyborcza w Bydgoszczy, 27-28 marca 2010r.

 3. Niepełnosprawny w domu. Gazeta Pomorska, 2-3 sierpnia 2008r.

 4. Praktyczny poradnik dla niepełnosprawnych pomoże im znaleźć się w nowych sytuacjach. Gazeta Wyborcza w Bydgoszczy, 31 lipca 2008r.

5. Wystąpienia na konferencjach, warsztatach, prowadzenie autorskich kursów specjalistycznych itp.

 Autorka 10 książek oraz ponad 250 artykułów i rozdziałów w monografiach (Polska Bibliografia Naukowa https://pbn.nauka.gov.pl/persons/3928361/Emilia_Miko%C5%82ajewska), w tym:

1. Mikołajewska E. Metodyka zabiegów fizykalnych. WNT, Warszawa 2014.

2. Mikołajewska E. Kinesiotaping w pediatrii. WNT, Warszawa 2014.

3. Mikołajewska E. Wózki dla osób niepełnosprawnych. Budowa, akcesoria, dobór i użytkowanie. Margrafsen, Bygoszcz 2012.

4. Mikołajewska E. Metoda NDT-Bobath w neurorehabilitacji osób dorosłych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

5. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Neurorehabilitacja XXI wieku. Techniki teleinformatyczne. Impuls, Kraków 2011.

6. Mikolajewska E. Elementy fizjoterapii. Fizykoterapia dla praktyków. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

7. Mikołajewska E. Kinesiotaping. Rozwiązania wybranych problemów funkcjonalnych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

8. Mikołajewska E. Fizjoterapia po mastektomii. Leczenie, ćwiczenia, zaopatrzenie protetyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

9. Mikołajewska E. Neurorehabilitacja. Zaopatrzenie ortopedyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

10. Mikołajewska E. Osoba ciężko chora lub niepełnosprawna w domu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

Wystąpienia