x

Ewa Danuta Białek

Instytut Psychosyntezy. Centrum Zrównoważonego Rozwoju Człowieka

+48 ...
  • mazowieckie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Dr EWA DANUTA BIAŁEK – długoletni naukowiec w dziedzinie medycyny (mmunologii i diagnostyki klinicznej), nauczyciel akademicki AM i CMKP (adiunkt)  – 23 lata, autorka kilkudziesięciu prac z tej dziedziny. Absolwentka studiów podyplomowych z psychologii w Summit University i kursów psychosyntezy (IAMOP) oraz Life/Master Life Coach (USA) oraz Personal Wellbeing Coach (Synthesis Center – USA, certyfikowane przez CCE).

W roku 1992 trafiła na kilkumiesięczne zajęcia dla menagerów w Centrum Kreowania Liderów, które otworzyły jej nowy etap życia, budowania modelu „edukacji dla przyszłości” bazując na psychosyntezie (całościowym podejściu do zdrowia i rozwoju człowieka– aby potem nie trzeba było terapii. To przewartościowało nie tylko jej podejście do człowieka (zredukowanego do objawu czy choroby), lecz utwierdziło ją w poszukiwaniu potencjału zdrowia i rozwoju w nim i możliwości jego wspierania na przestrzeni całej edukacji. Dedykowała temu wiele swych artykułów naukowych, książek i organizowanych przez siebie konferencji.

W latach 1997-2004 dr Ewa D. Białek  powołała Stowarzyszenie „Edukacja dla przyszłości”, prowadząc swe programy autorskie dla dzieci i nauczycieli p.t. „Wychowanie do zdrowia w rodzinie, szkole i świecie” oraz „edukacji o sobie”, otrzymując 10-krotnie dofinansowanie z MEN. W tym czasie występowała na wielu konferencjach edukacyjnych, akademickich w kraju i na świecie, jak i prowadząc zajęcia edukacji zdrowotnej na kilku uczelniach w Polsce.  Jest pionierką systemowego podejścia do zdrowia i rozwoju człowieka w oparciu o psychosyntezę i to zarówno w edukacji zdrowotnej, jak i edukacji psychosomatycznej, prezentując wykłady i warsztaty na Sympozjach Towarzystwa Edukacji Psychosomatycznej w Krakowie oraz Polskiej i Światowej Akademii Medycyny im. A. Schweitzera.

W 2004 roku ufundowała Instytut Psychosyntezy, prowadząc warsztaty, mentoring oraz coaching dla osób indywidualnych, dotyczący zdrowia widzianego całościowo oraz harmonijnego rozwoju w zrównoważonym środowisku. Jej największym sukcesem życiowym jest odkodowanie traumatycznych doświadczeń dzieciństwa i stworzenie systemu powrotu do zdrowia, który dał pozytywne rezultaty w jej problemach zdrowotnych. Opisała to w kilku swych książkach. Od lat uczy dorosłych „psycho-syntezy wieku” – zrozumienia swych życiowych doświadczeń oraz wspierania zdrowego stylu życia.

https://www.psychosynteza.pl

W ostatnim okresie dr Ewa Białek rozwinęła systemowe podejście w biznesie, dla przygotowania liderów jutra (Ostatnia książka – LIDERZY JUTRA. NOWA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W TRAKCIE CYWILIZACYJNEJ ZMIANY.

Efektem długoletniego doświadczenia w pracy z ludźmi, zarówno indywidualnej (konsultacje, coaching) były liczne poradniki edukacji o sobie oraz kolejne książki (w sumie 28 książek do chwili obecnej, wiele recenzowanych naukowo), jak i uczestnictwo w konferencjach akademickich licznych środowisk i publikacje w czasopismach akademickich (ponad 120). Jej programy znajdują się na stronie Unii Europejskiej EU Vision of Open Education 2030: http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/documents/All_OE2030_HE_v%204_author%20revised_OK.pdf

http://blogs.ec.europa.eu/openeducation2030/category/vision-papers/school-education/ I in.

Dr Ewa D. Białek jest członkinią kilku organizacji międzynarodowych, a w tym: European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy, Komitetu Redakcyjnego International Society of Personalized Medicine (Japan) oraz International Council for Self-Esteem, jak również Z-cą Redaktora „Dydaktyki Literatury i kontekstów”. Jest ekspertem zewnętrznym NCBiR