x

502 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Absolwentka Arabistyki UW ze stopniem naukowym doktora literaturoznawstwa w zakresie arabistyki oraz podyplomowych gender studies PAN i studium prawa międzynarodowego i służby zagranicznej UW.

Rozprawa doktorska nt. stosunku jordańskiego i palestyńskiego wymiaru sprawiedliwości do zabójstw honorowych.

Autorka książki pt. „Znaczenie honoru kobiety w opinii współczesnego społeczeństwa jordańskiego” oraz licznych artykułów nt. sytuacji kobiet, m.in. w „Niebieskiej Linii”.

Pasjonatka nauki języków obcych. Posiada dobrą znajomość arabskiego i angielskiego, uczyła się niemieckiego, rosyjskiego, portugalskiego, perskiego, hebrajskiego.

Dużo podróżuje po świecie, w tym po krajach arabskich i muzułmańskich.

Interesuje się sytuacją kobiet i prawami człowieka – ze szczególnym uwzględnieniem Jordanii i Palestyny i kwestii przemocy wobec kobiet.

Odbyła staż naukowo badawczy w okresie IX 2005–V 2006 na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Jordańskiego w Ammanie, zbierając materiały do książki.

Brała udział w realizacji wspólnego projektu WO UW i portalu Arabia.pl pt. „Oblicza Orientu: pakiet edukacyjny”, mającego na celu wsparcie nauczania o państwach Azji i Afryki w szkołach ponadpodstawowych.