x

606 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Mam duże doświadczenie w promocji, dystrybucji oraz publikacji literatury niszowej niebeletrysrycznej, oparte na ponad 25 latach działalności na terenie obszaru całej Europy Środkowo-Wschodniej, a także głęboką znajomość analogicznych zagadnień z terenów anglojęzycznych. Szczególnie cenię sobie własne wieloletnie doświadczenie w przedsięwzięciach o charakterze misyjnym, stawiających wartości ideowe oraz edukacyjno-rozwojowe ponad komercyjnymi. Kładę duży nacisk na etykę w pracy oraz transparentność, jestem wielbicielką pracy zespołowej  – wieloletnie doświadczenie w angielskim oraz amerykańskim środowisku pracy odsłoniło przede mną ogrom możliwości i potencjał płynący z „team work”.