x

+48 ...

O ekspertce

Założycielka pierwszego Uniwersytetu Rzecznego pod skrzydłami CCB (2018); współzałożycielka polskiej Koalicji Ratujmy Rzeki/KRR (2016); współinicjatorka i koordynatorka pierwszego w Polsce okrągłego stołu wodnego poświęconego ochronie wód i rzek we współpracy z Ministerstwem Środowiska (2009-2011); współtwórczyni inicjatywy Partnerstwa dla Bałtyku (2007-2012). W szczególności pracuje w obszarze wód transgranicznych, w podejściu ‚od źródła do morza’, nad włączaniem interesariuszy wodnych, zainteresowana konfliktami wodnymi, budowaniem demokracji wodnej, rozwiązywaniem problemów i odpowiedzialnym zarządzaniem zasobami wodnymi. Aktywnie obecna w: Koalicji Czystego Bałtyku (CCB) – międzynarodowej koalicji skupionej na środowisku regionu bałtyckiego i wpływie wód śródlądowych na stan Bałtyku [https://ccb.se], Wodnej grupie roboczej Europejskiego Biura ds. Środowiska (EEB) skupionej na legislacji dot. wód [https://eeb.org], Koalicji Ratujmy Rzeki (KRR) – polskiej koalicji działającej na rzecz rzek i ochrony wód [www.ratujmyrzeki.pl], Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniami (ICPO) jako obserwator społeczny/NGO [www.mkoo.pl] Biolożka z wykształcenia, która wybrała ścieżkę pracy dla rzek i ludzi, dążąc do zrozumienia między interesariuszami rzek tak, aby sprawne zatroszczczenie się o wspólne zasoby było możliwe. Obecnie odpowiedzialna za obszar gospodarowania wodami w dorzeczach regionu bałtyckiego w Koalicji Czystego Bałtyku (Coalition Clean Baltic, CCB). W 2021 nominowana do programu Ashoka: SHE SAYS, wspierającego liderki zmian, innowatorki i przedsiębiorczynie społeczne. https://www.linkedin.com/in/ewales

Wystąpienia