x

505 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

 

absolwentka filozofii (UW) i Szkoły Nauk Społecznych (PAN). Od 2000 roku pracuje jako nauczycielka filozofii  i etyki w gimnazjum i liceum. Współautorka m.in. poradnika dla nauczycieli i nauczycielek „Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji” a także „Równościowego przedszkola”. Prowadzi szkolenia z zakresu gender, gender mainstreaming (GM), różnorodności, przeciwdziałania molestowaniu i mobbingowi w miejscu pracy oraz przeciwdziałania dyskryminacji. Szkoliła też dla MRR z zasady równości szans ze względu na wszystkie przesłanki w projektach infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania uniwersalnego. Współpracowała z Fundacją Fundusz Współpracy w ramach programu IW EQUAL a później POKL w zakresie prowadzenia szkoleń, szkolenia trenerskiego, opracowywania modułów szkoleniowych z gender mainstreamingu. Współpracowała jako wykładowczyni  z Wyższą Uczelnią Pedagogiczną TWP i IBL PAN Gender Studies. Związana z Fundacją Feminoteka od początku jej istnienia jako trenerka i ekspertka