x

600 ...
  • zachodnio-pomorskie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Pomysłodawczyni i założycielka „Z Sukcesem Ci do twarzy – Networking Kobiet”- cykliczne spotkania rozwojowo-networkingowe dla Kobiet w Szczecinie oraz wydawca Magazynu internetowego dla kobiet przedsiębiorczych pod tym samym tytułem. Z wykształcenia socjolog i psycholog zarządzania. Od ponad 10 lat autorka/współautorka i współrealizatorka projektów rozwojowo-szkoleniowych dla kobiet, biznesu i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowanych z funduszy europejskich. Project manager, certyfikowany Trener z zakresu psychologii biznesu, warsztatów aktywizujących osoby zagrożone, Train the Trainer. Ostatni mój duży autorski projekt dla kobiet koordynowałam przez 2 lata (budżet na ok. 1 mln zł), który był współfinansowany z POKL pn. „Mama idzie do pracy- program aktywizacji zawodowej dla kobiet” dla mam z terenu województwa zachodniopomorskiego powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci. Najnowszy mój autorski projekt to zrealizowany wraz z Akademią Seniora w Szczecinie-Stowarzyszenie Akademia Wiedzy pn. „Złota 60-tka” dofinansowany z MPiPS- program rządowy ASOS 2014-2020, adresowany do osób po 60-tym roku życia, gdzie jego uczestnicy to nie tylko „babcia i dziadek” ale przede wszystkim osoby z dużym doświadczeniem, talentami i pasjami. Moja publikacja naukowa: Program aktywizacji zawodowej dla kobiet w: „Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu” Uniwersytet Szczeciński Zeszyty Naukowe Nr 840, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 114, Szczecin 2014r. Popieram dobrą współpracę kobiet, i w związku z tym staram się szerzyć, wśród kobiet, sztukę networkingu, dobrej współpracy oraz budowania marki osobistej.

Wystąpienia