x

602 ...
  • śląskie

O ekspertce

Adwokatka, specjalizuje się w prawie medycznym – ukończyła podyplomowe studia Prawo Medyczne i Bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim; zajmuje się również problematyką praw pacjenta oraz szeroko rozumianymi prawami człowieka, problematyką dyskryminacji, nierówności płci. Członkini Zespołu do Spraw Kobiet przy Naczelnej radzie Adwokackiej, przewodnicząca Koła Przyjaciół Czworonogów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach; działaczka społeczna, feministka.

Prelegentka w trakcie wielu konferencji i kongresów  krajowych i międzynarodowych w zakresie prawa medycznego, a także praw zwierząt.

Wystąpienia