x

601 ...
  • wielkopolskie

O ekspertce

Pracowniczka Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN od 2011 r. Autorka wielu publikacji na w zakresie międzynarodowej ochrony praw człowieka i prelegentka na licznych konferencjach i seminariach poświęconych problematyce praw człowieka. Współorganizatorka wielu kursów i warsztatów dotyczące praw człowieka, dyrektora XXIII edycji kursu letniego International Protection of Human Rights ? Resolution of Conflicts Concerning Minorities (wrzesień 2014 r.), a także kursu praw człowieka dedykowanego studentom z Białorusi (luty 2013 r.). http://www.phrc.pl/wp/mgr-grazyna-baranowska/