x

691 ...
  • wielkopolskie

O ekspertce

Grażyna Gajewska – z wykształcenia literaturoznawczyni, doktora habilitowana w zakresie nauk humanistycznych. Autorka i współredaktorka książek oraz artykułów z zakresu kultury współczesnej, transhumanizmu, posthumanizmu, antropologii rzeczy. Pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

 Praca zawodowa

Absolwentka Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2002 r. uzyskała stopień naukowy doktora w zakresie literaturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. W 2011 r. uzyskała tytuł dra hab. z zakresu literaturoznawstwa, a następnie prof. UAM. Laureatka Narodowego Centrum Nauki (OPUS 5) i Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki. Od 2010 r. członkini rady programowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości na UAM. W 2005 r. brała udział w kanadyjsko-polsko-niemieckim projekcie „Learning from the Past Teaching for the Future”; w 2015 r. była na stażu w Musees de Pontoise (Francja) w ramach „Kapitał ludzki. Narodowa strategia spójności”; w ramach wymiany akademickiej Erasmus + była w: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Niemcy), University of Salento in Lecce (Włochy), Tel Aviv University (Izrael), Utrecht University (Holandia). W 2014 r. realizowała także projekty popularnonaukowe w ramach umowy z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej.

 Zainteresowania badawcze

Interesuje się nie-antropocentrycznymi nurtami w badaniach (post)humanistycznych i społecznych, m.in. antropologią cyborgów (cyborg anthropology), antropologią rzeczy, nowym materializmem, posthumanizmem (posthuman, posthumanism); prezentuje interdyscyplinarne podejście do budowania wiedzy o kulturze współczesnej – zwłaszcza relacjami literaturoznawstwa z antropologią kulturową, naukami o sztuce, filozofią. W tym względzie jej teksty inspirowane są głównie podejściem Donny J. Haraway określanym jako SF: fantastyka naukowa (science fiction), feminism spekulatywny (speculative feminism), futurologia (science fantasy), eksperyment fabularny (speculative fabulation), fakt naukowy (science fact), rozciągliwość, wielość znaczeń (string figures). Podejście to zauważalne jest w wielu jej publikacjach i działaniach. Organizowane przez nią konferencje naukowe połączone są z wystawami sztuki oraz dyskusjami wokół wyzwań współcesności. W 2005 r. była to konferencja i wystawa Modernizm w lustrze współczesności realizowana we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu (dzisiaj Uniwersytetem Artystycznym) odbywająca się pośród mebli ze szkoły Bauhaus i Thonet. W 2007 r. zorganizowała konferencję naukową Karnawał cyborgów we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz Galerią Działań w Warszawie. W 2010 we współpracy z Rafałem Wójcikiem zorganizowała międzynarodową konferencję Przestrzenie kultury komiksowej. Konferencji towarzyszyła wystawa prezentowana w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu i Bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej. W latach 2014-2016 współpracowała z ośrodkiem Gedenkstätte Hadamar w Niemczech w ramach polsko-niemieckiego projektu Akcja T-4 w Wielkopolsce: pseudoeutanazja w szpitalu Dziekanka w Gnieźnie, czego efektem były publikacje, wystawy, prelekcje. W 2014 i 2015 r. sprawowała opiekę merytoryczną z ramienia Fundacji Mury nad projektami popularnonaukowymi Nad podziałami; Artystyczna Droga Pokoju.