x

661 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Absolwentka Polonistyki UW (2006), Podyplomowych Studiów Teorii Tańca UMFC (2011) i szkolenia w Instytucie Choreologii w Poznaniu (2011). Na początku 2022 roku obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. „Komizm w sztuce tańca i choreografii w Polsce w XXI w.” w Instytucie Sztuki PAN.

Jako badaczka specjalizuje się w teorii tańca i historii tańca XX i XXI wieku. Pracuje w zespołach powoływanych na potrzeby realizacji projektów (m.in. „Przedmioty w tradycyjnym tańcu greckim”, wydział „Artes Liberales” UW i Theatro Ellinikon Choron „Dora Stratou”; „Słownik tańca XX i XXI wieku”, Wydział Filologiczny UŁ; katalog „Bibliografia zagadnień tańca 1967-2017. Wybrane obszary” w ramach Programu „Muzyczne białe plamy” IMiT), a także realizuje projekty indywidualne („Archiwum Bożeny Mamontowicz-Łojek w Instytucie Teatralnym w Warszawie. Analiza zawartości zbioru i jego potencjału dla badań tańca”; w ramach programu „Białe plamy – muzyka i taniec” IMiT). Szereg jej artykułów znajduje się m.in. w roczniku „Studia Choreologica”, a także w monografiach naukowych. W 2014 r. opracowała publikację „Tańcząc piórem. Nauka w służbie Terpsychory”.

W 2015 r. napisała „Warszawską Scenę Tańca 2007–2015. Dance and Family” (tekst: Raszewska, koncepcja: wspólnie z Edytą Kozak). W 2018 r. ukazały się: książka Raszewskiej-Kursy „Teoria tańca w polskiej praktyce” (stypendium MKiDN, wyd. Universitas w Programie wydawniczym IMiT), „Taniec w Warszawie – społeczeństwo, edukacja, kultura. Wydawnictwo pokonferencyjne CST w Warszawie 2018” (red. Raszewska-Kursa) i „Przedmioty w tradycyjnym tańcu greckim. Rozpoznania, ustalenia, konteksty” (red. Przemysław Kordos, Raszewska-Kursa). Z dr A. Kleinrok i Z. Kupidurą opracowała katalog „Bibliografia zagadnień tańca 1967-2017. Wybrane obszary” w ramach programu „Muzyczne białe plamy” IMiT.

W 2018 r. była współkuratorką naukowej części Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Taniec w Warszawie. Społeczeństwo, edukacja, kultura” w ramach programu Centrum Sztuki Tańca w Warszawie. W 2021 r. była jedną ze współorganizatorek I Oddolnego Kongresu Tańca przeciwko przemocy.

Jako krytyczka publikuje na łamach m.in. taniecPOLSKA.pl, „nietakt!t. Inne strony teatru”, teatralny.pl. Jest finalistką III Ogólnopolskiego Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodych krytyków. Prowadzi warsztaty i kursy pisania o tańcu. Prowadzi również rozmowy pospektaklowe w dwóch formułach: tradycyjnej i eksperymentalnej, w zależności od potrzeb publiczności.

W 2016 roku była jurorką Solo Dance Contest przy Gdańskim Festiwalu Tańca. W 2019 roku była jurorką IV Ogólnopolskiego Konkursu Dowolnych Kompozycji Tańców Polskich „Narodowa Pulsacja”. Jako reprezentantka Otwartego Forum Środowisk Sztuki Tańca była członkinią Komisji Artystycznej Polskiej Platformy Tańca 2019.

Członkini Polskiego Forum Choreologicznego, Forum Środowisk Sztuki Tańca, ZASP, International Council of Kinetography Laban/Labanotation. Założycielka Warszawskiej Pracowni Kinetograficznej, Prezeska Fundacji „Myśl w Ciele”.

Więcej: https://hannaraszewska.wordpress.com/