x

Iga Lipska

Strategies in Health Iga Lipska/Center fo Innovation in Regulatory Science UK

502 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Obszar aktywności zawodowej: podejmowanie decyzji w zakresie opieki zdrowotnej w oparciu o dowody naukowe (tzw. evidence based decision making in health care), ocena technologii medycznych (Health Technology Assessment HTA), refundacja leków, w szczególności nowych cząsteczek, ekonomika zdrowia Wykształcenie: lekarskie (WUM), menedżerskie (SGH, podyplomowe studia menedżerskie) oraz z zakresu zarządzania zakładami opieki zdrowotnej (SGH), w trakcie pracy doktorskiej z zakresu oceny technologii medycznych (WHO Collaborating Centre for Pharmaceutical Policy and Regulation, Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences, Uniwersytet w Utrechcie, Holandia) Doświadczenie zawodowe: kilkanaście lat doświadczenia w administracji publicznej związanej z ochroną zdrowia (NFZ, AOTM), w tym na stanowiskach kierowniczych, zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków unijnych, ponadto kilkuletnie doświadczenie w pracy naukowo-doradczej związanej z ochroną zdrowia, głównie z oceną technologii medycznych (projekty międzynarodowe, we współpracy z agencjami HTA)