x

Ilona Fajfer-Kruczek

Uniwersytet Śląski w Katowicach

+48 ...
  • śląskie

O ekspertce

Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zajmuje się wykluczeniem społecznym grup defaworyzowanych, szczególnie osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie. Od 2012 r. współpracuje z Zakładem Karnym w Cieszynie, wspólnie organizując projekty naukowe i resocjalizacyjne.