x

Ilona Zakowicz

...
  • dolnośląskie

O ekspertce

Wykładowczyni, doradczyni i edukatorka, koordynatorka i członkini zespołów projektowych. Kulturoznawczyni, pedagożka, gerontolożka. Prezeska Stowarzyszenia Akademia Rozwoju i Aktywności. Absolwentka studiów III stopnia w Instytucie Pedagogiki UWr.  Autorka projektów szkoleń, warsztatów, gier o charakterze edukacyjnym, 30 publikacji naukowych i kilkudziesięciu artykułów popularnonaukowych z zakresu andragogiki i gerontologii. Członkini – zarówno krajowych, jak i międzynarodowych – zespołów projektowych, naukowych i badawczych, komitetów naukowych i redakcyjnych wydawnictw naukowych. Interesuje się innowacjami w edukacji, gerontologią, polityką senioralną, kulturą popularną. Naukowo zajmuje się badaniem wizerunku osób starszych w mediach.