x

...
  • łódzkie

O ekspertce

Etnografka i antropolożka. Jej terenem badań i zarazem działań (ponieważ uprawia badania typu „action research”), jest rodzinna Łódź. Praca z ludźmi to jej żywioł. Entuzjastka z charakteru i osobowości. Zawiązywanie sieci, poznawanie nowych ludzi, poszerzanie bazy kontaktów, dyskusje, negocjacje i burze mózgów – to sytuacje, w których czuje się jak ryba w wodzie. Wierzy w wartość pracy zespołowej i dzielenia się. Łodzianka w piątym pokoleniu, co wpływa na jej zaangażowaną postawę wobec tego miasta, szczególnie wobec problemów społecznych, odnoszących się do praw i spraw osób wykluczonych (przede wszystkim doświadczających bezdomności oraz osób z innego typu problemami mieszkaniowymi, także kobiet) i wobec wiedzy o Łodzi (pracuje m.in. w nurcie herstory). Współtworzy i działa w następujących  sieciach i grupach: Łódzkie Partnerstwo Pomocy w Sytuacji Wykluczenia i Bezdomności (od 2014 r. jest jego przewodniczącą; https://www.facebook.com/LodzkiePartnerstwoPomocy/; http://lodzkiepartnerstwopomocy.blogspot.com/), Łódzka Akcja Lokatorska oraz Kolektyw Kobiety znad Łódki, którego członkinie tworzą Łódzki Szlak Kobiet (https://pl-pl.facebook.com/LodzkiSzlakKobiet/). Aktywna społecznie i naukowo: autorka kilku książek i wielu artykułów, redaktorka i współredaktorka. Jej pasją jest wymyślanie nowych rozwiązań społecznych oraz ich udoskonalanie (akcja Skrzynka Domni-Bezdomni http://www.etnologia.uni.lodz.pl/2017/02/07/domni-bezdomni/; Czysta Akcja https://www.facebook.com/events/209362902807836/ ), praca nad wyrównywaniem szans i praw, tworzenie przyjaznych środowisk m.in. do dzielenia się wiedzą (Interdyscyplinarne Seminarium Gender: https://www.facebook.com/Interdyscyplinarne-Seminarium-Gender-1419626031587988/).

Wystąpienia