x

943 ...
  • zachodnio-pomorskie

O ekspertce

Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Łódzkim. W bibliotece akademickiej pracuje od 1992 r. Od początku zawodowo związana z Politechniką Koszalińską. Kocha podróże, nie boi się zmian, lubi podejmować nowe wyzwania. Kilka lat spędziła na Bliskim Wschodzie, poznając język i kulturę arabską. Nonkonformistka nie tylko w walce ze stereotypem bibliotekarza. Propagatorka i inicjatorka zmian w zadaniach i funkcjach współczesnej biblioteki przy zachowaniu pryncypialnych koncepcji bibliotekarstwa. W pracy akademickiej stawia na współpracę ze środowiskiem Uczelni i pilne wsłuchiwanie się w jego potrzeby. Prelegentka oraz uczestniczka wielu konferencji i seminariów naukowych. Autorka artykułów naukowych łączących tematykę współczesnego bibliotekarstwa praktycznego i informacji naukowej z zagadnieniami kreowania wizerunku, Public Relations, motywacji, kreatywności. Skutecznie realizuje plan cyklicznych spotkań naukowych dla bibliotekarzy z regionu pod hasłem „Nowoczesna biblioteka – inspiracje, ludzie – wyzwania”, zapraszając do współpracy specjalistów z zarządzania kapitałem ludzkim, głównie pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Koszalińskiej.